Aktivist

aktivistUdruga mladih za promicanje aktivizma “Aktivist” je nevladina organizacija koja djeluje od 2001., sa sjedištem u Splitu. Kroz volonterski rad i organizaciju koncerata, čitaonica, knjižnice te akcija „Food not bombs“, Aktivist teži jačanju lokalne kulturne i subkulturne scene, zaštiti ljudskih i životinjskih prava, te potiče kreativan i kvalitetan angažman mladih.

Uz veličanje vrijednosti kao što su humanost, solidarnost, ekološka osviještenost i poštivanje različitosti, Udruga podržava slobodarske ideje, građanske inicijative i izgradnju autonomnog civilnog društva kroz nenasilne metode.