Noćna leptirica

nocnaUdruga  “Noćna leptirica” je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga  slobodno udruženih umjetnika i drugih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u umjetnosti i kulturi, a poglavito u području mode,dizajna i umjetnosti.

Cilj i svrha Udruge je promicanje i razvitak mladih neafirmiranih umjetnika te edukacija i poticaj u kreativnom stvaralaštvu na područjima mode, dizajna i likovne umjetnosti.

Djelatnosti Udruge su:

Udruga je u svom dosadašnjem djelovanju samostalno i kroz rad KUM-a ostvarila mnoge suradnje sa mladim umjetnicima, organizirala izložbe i slične manifestacije, organizirala i sprovela kreativne i edukativne radionice na područjima likovnog stvaralaštva s naglaskom na rad s mladima i za mlade, te im  pružila priliku za promociju vlastitog talenta i rada u sredini bliskoj njima te im pružila podršku u počecima njihovog izlagačkog djelovanja.

U budućem radu, uz pomoć srodnih udruga i organizacija nadamo se što boljem, kvalitetnijem i raznolikijem programu rada i aktivnosti članova.